Mw. mr. (Nicole) N.J.W. van Doremalen-Knipping

Advocaat en arbeidsrechtspecialist

Kantooradres:

Schorrenkruid 49

4617 JH Bergen op Zoom

telefoon  0164-273460

fax          0164-273302

e-mail     info@jurinic.nl

(KvKnr.   20134621)

DISCLAIMER:

JURINIC ADVOCATUUR  heeft de uiterste zorg besteed aan deze website, ondanks dat is JURINIC ADVOCATUUR niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden die op deze site vermeld staan.

© De inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht en door Copyscape

 

 

 


Protected by Copyscape Web Plagiarism Software

 


JURINIC ADVOCATUUR is opgericht door Nicole ( N.J.W) van Doremalen-Knipping

 

Nicole adviseert met name op het gebied van het ondernemings- en arbeidsrecht. 
Nicole is sedert 1995 werkzaam als advocaat.

Maar was ook enige tijd werkzaam als senior juridisch adviseur in de financiële- en accountancy adviessector. En dat met name op het gebied van het ondernemingsrecht en arbeidsrecht.

Het doel van het kantoor van JURINIC Advocatuur

Het geven van praktisch- en bedrijfsjuridisch advies aan ondernemers, en waar nodig het bijstaan in procedures.


Expertise

Expertise bestaat op het gebied van het arbeids- en medezeggenschapsrecht, het ondernemingsrecht en het algemene contractenrecht. 


Kleine bezetting en bereikbaarheid

De onderneming wordt zoveel mogelijk klein en flexibel gehouden. Zo blijft er ruimte beschikbaar voor persoonlijke advisering. Wij kennen geen 9:00 tot 17:00 principe.


Persoonlijk contact

Een van de kantoorprincipes is, om uw onderneming goed te leren kennen, waardoor korte lijntjes ontstaan zodat doelgerichte advisering mogelijk wordt. Zoveel mogelijk wordt persoonlijk contact en, de bereikbaarheid, ook waarnodig buiten kantooruren, gewaarborgd.


Specialisatie

Nicole heeft naast haar ondernemingspraktijk in 2013 met succes de Grotius specialisatie opleiding Arbeidsrecht afgerond. Zij is daardoor ook arbeidsrechtspecialiste.

Haar praktijk bestaat thans uit begeleiding van ondernemers.

Het bijstaan van werkgevers en bestuurders bij reorganisatie, (collectief) ontslag , cao’s, medezeggenschap en overgang van onderneming, en structuurwijzigingen.

Ook adviseert ze met regelmaat in cao-vraagstukken.

Nicole neemt ook als voorzitter en commissie-lid zitting in verschillende bezwaar- en beroepscommissies.
Dat met name op het vlak van bindende adviezen in geschillen- tussen werkgevers en werknemers en uitleg van cao-bepalingen.

Ook adviseert ze bij (arbeids-) conflicten, of bij het voornemen tot de beëindiging van (arbeids-) contracten,  dan wel bij arbeidsongeschiktheid en geschillen omtrent gelijkheid, in CAO kwesties, bijzondere bedingen, Europees en Internationaal arbeidsprocesrecht.

Om scherp te blijven, -vanwege de nadruk in de dagelijkse werkzaamheden op het adviseren en procederen ten behoeve van werkgevers- vindt zij het prettig om met regelmaat de werknemer(s) in deze kwesties bij te staan.

U kunt voor advies terecht o.a. op het gebied van: 


Ondernemings- & Arbeidsrecht;

-
Medezeggenschapsrecht;

- Advies aan Ondernemingsraden;

- Reorganisatie;

- Begeleiding afvloeiing en arbeidsrechtelijke vragen; 

- Contractenrecht, begeleiding en onderhandeling, algemene voorwaarden;

- Civiele procespraktijk;

 

- Het creëren van ondernemingsstructuren;

- Bijzondere contracten, zoals ICT- agentuur- distributie en licentieovereenkomsten;

- Splitsing of fusie dan wel liquidatie behoort ook tot de expertises;

- Advies bij structuurwijzigingen om uw onderneming te optimaliseren.

 

Affiniteit bestaat voor bedrijf-seconomische kwesties, belastingtechnische- financiële of- pensioenvraagstukken en daarbij werken wij veel in teamverband samen met uw accountant of fiscaal adviseur.


Of we betrekken een van de accountants- fiscale adviseurs of pensioenspecialisten uit ons netwerk, om u zo nog beter van dienst te kunnen zijn.

Heeft uw vragen over het Spaanse rechtssysteem dan kunt u via ons netwerk in Zuid-Spanje ook bij ons terecht. Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met: 

Het secretariaat: 0164-273460

Of met Nicole van Doremalen-Knipping

U kunt ook een e-mail sturen: info@jurinic.nl