Mw. mr. (Nicole) N.J.W. van Doremalen-Knipping

Advocaat en arbeidsrechtspecialist

Kantooradres:

Schorrenkruid 49

4617 JH Bergen op Zoom

telefoon  0164-273460

fax          0164-273302

e-mail     info@jurinic.nl

(KvKnr.   20134621)

DISCLAIMER:

JURINIC ADVOCATUUR  heeft de uiterste zorg besteed aan deze website, ondanks dat is JURINIC ADVOCATUUR niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden die op deze site vermeld staan.

© De inhoud van deze website wordt beschermd door het auteursrecht en door Copyscape

 

 

 


Protected by Copyscape Web Plagiarism Software

Contact

 


JURINIC ADVOCATUUR is in 2011 opgericht door Mw. mr. (Nicole) N.J.W. van Doremalen-Knipping

Advocaat en arbeidsrechtspecialist

 

Na jarenlang in middelgrote organisaties als advocaat werkzaam te zijn geweest was het tijd voor een eigen niche-kantoor met nadruk op het Arbeidsrecht.

Dagelijkse praktijk

Het kantoor houdt zich vooral bezig met het Arbeidsrecht, het Medezeggenschapsrecht en Cao-recht, en tevens met algemeen verbintenissen- en huurrecht.

Nicole neemt met regelmaat zitting in Begeleidings- en Bezwaren en Beroepscommissies, dat op het gebied van het Arbeidsrecht.

Er wordt geadviseerd bij geschillen omtrent uitleg of de werking van Cao-bepalingen, Sociaal Plan, Arbeidsvoorwaardenregelingen, Adviesaanvragen, Instemmingsverzoeken.

Ondernemingsraden worden bijgestaan in hun diverse werk, maar tevens op verzoek getraind.

Het kantoor fungeert vaak als vraagbaak, sparringpartner, adviseur en waar vereist in procedures als advocaat, met name voor werkgevers, HR-afdelingen en ondernemingsraden.

Maar om scherp te blijven wordt met regelmaat ook voor werknemers opgetreden.

Opleiding op deze vakgebieden kan worden verzorgd in-house of extern.

Wij kennen geen van 9 tot 5 uur mentaliteit en proberen u zoveel mogelijk persoonlijk te woord te staan, zodat korte lijntjes ontstaan.

In geval wij specialistische kennis vereist vinden dan putten wij uit een netwerk van specialisten, dat o.a. op het gebied van het pensioenrecht, accountancy, fiscaal advies, financieel advies, letselschade en betrekken in overleg specialisten daar waar vereist.

 

Het kantoor neemt geen deel aan de gefinancieerde rechtsbijstand.

 

Voor vragen: 0164-273 460